Forårsudstillingen på Charlottenborg
12. april - 1. juni 2008

 

MODERNE KLOKKESTRENGE af Kirsten Schou-Jørgensen

På Forårsudstillingen på Charlottenborg 2008 fik jeg antaget værket "Tre Generationer". Det er 6 unikke klokkestrenge, som hænger frit i rummet. De er lavet i et længere format end klokkestrengene i webshoppen www.klokkestreng.dk har. Bredden er 21 cm. og længden 305 cm. Dette format svarer i proportionerne mere til de traditionelle klokkestrenge og den billedmæssige komposition ligger også tæt på det oprindelige.

Jeg har i disse klokkestrenge valgt at udnytte textilets transparente egenskab ved at arbejde med to sider, som hænger tæt op af hinanden, bagside mod bagside. Herved blandes de 2 siders mønstre, og der opstår en tredimensionel effekt.

Som titlen "Tre Generationer" angiver, er klokkestrengenes tema begivenheder eller særlige hændelser i henholdsvis 1. generation (min farmors liv), 2. generation (min fars liv), og 3. generation (mit eget liv).

Det har været mit mål at klokkestrengene skulle vise den personlige historie, men uden at udlevere det private. Det er 3 navngivne liv, som ligeså godt kunne være mange andres liv. Klokkestrengene viser ikke kun de glamourøse højdepunkter, som vi normalt fremhæver. Jeg har forsøgt at foretage en nøgtern udvælgelse af fixpunkter, som har været med til at forme en persons liv. En udvælgelse som sætter tanker igang om hændelser, valg og betydning. Ethvert liv har et indhold? Hvornår et et liv indholdsrigt?

For mig er det interessant at arbejde med klokkestrengen, fordi den har en historie og en skæbne, som på flere måder knytter sig til mit eget liv.

Håndarbejde og i særdeleshed broderi er, i vores verden, indbegrebet af kvindelighed; og kvinder har i generationer haft fællesskaber omkring håndarbejde. Sirligt håndarbejde har været et redskab til at opnå anerkendelse med og en måde at signalere overskud og velstand på. Det er en færdighed, der er givet videre fra generation til generation. Således er det også min farmor, der har lært mig at brodere korssting.

Jeg har dog aldrig broderet en klokkestreng, men lærerprocessen har været en del af det, som har bundet min farmors og mit liv sammen. Det signal de gamle broderier udsender hører en anden tid til. Den kommunikation som klokkestrengen gennem tiderne har stået for, har jeg ført up to date.

 


Klokkestreng anno 1964   Foto: Mogens Thomsen

Klik på klokkestrengene ovenfor for at se dem i et større format.
Det er billedfilerne, der vises, og altså ikke den printede og færdigmonterede udgave på textil.

 

Besøg webshoppen med moderne klokkestrenge >

Læs Torben Sangilds anmeldelse i Politiken den 13. april >Om klokkestrengen
Den hang oprindelig i de velhavende hjem og var beregnet til at tilkalde tjenestefolkene. Den var, på det tidspunkt, forbundet med en klokke et andet sted i huset, som ringede, når man trak i klokkestrengen.
Efterhånden, som tjenestefolkene forsvandt, blev klokkestrengen konverteret til en ren udsmykningsgenstand; og med årene er et hav af temaer blevet beskrevet i broderet tekst og billeder på klokkestrengene. Ofte er klokken blevet bevaret som et vedhæng på det nederste beslag. Kunsthåndværkere og kunstnere har gennem de senere år genanvendt de gamle broderede klokkestrenge i både hel og partiel tilstand i nye produkter, hvor dekorationen placeres i en ny sammenhæng. Hermed har de gamle klokkestrenge igen fået en tidsvarende funktion.
Mit eksperiment går ud på at genoplive klokkestrengen som selvstændig udsmykningsgenstand i en form, som er i dialog med nutiden.